دستگاه ضبط کننده توربو اچ دی هایلوک DVR

کمی صبر کنید...
ترتیب نمایش:

39٪

دستگاه ضبط کننده توربو اچ دی هایلوک DVR - 216 U - K2

11,830,000 7,315,000 تومان
دستگاه ضبط کننده توربو اچ دی هایلوک DVR - 216 U - K2    قابلیت اتصال به دوربین‌های H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264    تکنولوژی‌های رمزگذاری H.265+/H.265/H.264+/H.264 برای Main Stream و H.265/H.264 برای Sub-Stream دوربین‌های آنالوگ   دارای دو رابط SATA با ظرفیت 10TB برای هر درایو هارددیسک    قابلیت ذخیره همزمان و بازپخش تصاویر با وضوح تصویر 8MP    دارای دو رابط USB2
14٪

دستگاه ضبط کننده توربو اچ دی هایلوک DVR - 216 U - F2

10,750,000 9,250,000 تومان
دستگاه ضبط کننده توربو اچ دی هایلوک DVR - 216 U - F2    قابلیت اتصال به دوربین‌های آنالوگ، HDCVI، AHD، Turbo HD•   تکنولوژی‌های رمزگذاری H.265+/H.265/H.264+/H.264 برای Main Stream و H.265/H.264 برای Sub-Stream دوربین‌های آنالوگ   • انتقال در فواصل طولانی از طریق UTP و کابل کواکسیال   • قابلیت ذخیره همزمان و بازپخش تصاویر با وضوح تصویر نهایتا 8MP•     دارای دو رابط SATA با ظرفیت 8TB برای هر درایو هارددیسک
25٪

دستگاه ضبط کننده توربو اچ دی هایلوک DVR - 216 Q - F1

5,850,000 4,390,000 تومان
دستگاه ضبط کننده توربو اچ دی هایلوک DVR - 216 Q - F1    قابلیت اتصال به دوربین های Turbo HD، AHD، HDCVI و آنالوگ   انتقال تصاویر به دستگاه از طریق کابل COAXIAL   ضبط تصاویر با فرمت +264   حداکثر رزولوشن ۳ مگابایتی برای ضبط کانال اول    پخش تصاویر به صورت همزمان از HDMI / VGA تا وضوح تصویر ۱۹۲۰ × ۱۰۸۰    پشتیبانی از یک هارد تا ظرفیت ۶TB    پخش همزمان تصاویر ضبط شده
25٪

دستگاه ضبط کننده توربو اچ دی هایلوک DVR - 216 G - F1

4,520,000 3,390,000 تومان
دستگاه ضبط کننده توربو اچ دی هایلوک DVR - 216 G - F1    قابلیت اتصال به دوربین‌های Turbo HD، AHD، HDCVI و آنالوگ  انتقال تصاویر به دستگاه از طریق کابل COAXIAL   ضبط تصاویر با فرمت +264   پخش تصاویر به صورت همزمان از HDMI / VGA تا وضوح تصویر ۱۹۲۰ × ۱۰۸۰   پشتیبانی از یک هارد تا ظرفیت ۶TB   جستجوی هوشمند برای تصاویر ضبط شده
38٪

دستگاه ضبط کننده توربو اچ دی هایلوک DVR - 208 U - K1

6,420,000 3,990,000 تومان
دستگاه ضبط کننده توربو اچ دی هایلوک DVR - 208 U - K1    قابلیت اتصال به دوربین‌های H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264    تکنولوژی‌های رمزگذاری H.265+/H.265/H.264+/H.264 برای Main Stream و H.265/H.264 برای Sub-Stream دوربین‌های آنالوگ   دارای یک رابط SATA با ظرفیت 10TB برای هر درایو هارددیسک    قابلیت ذخیره همزمان و بازپخش تصاویر با وضوح تصویر 8MP    دارای دو رابط USB2
12٪

دستگاه ضبط کننده توربو اچ دی هایلوک DVR - 208 U - F1

5,620,000 4,990,000 تومان
دستگاه ضبط کننده توربو اچ دی هایلوک DVR - 208 U - F1    قابلیت اتصال به دوربین‌های آنالوگ، HDCVI، AHD، Turbo HD•   تکنولوژی‌های رمزگذاری H.265+/H.265/H.264+/H.264 برای Main Stream و H.265/H.264 برای Sub-Stream دوربین‌های آنالوگ   • انتقال در فواصل طولانی از طریق UTP و کابل کواکسیال   • قابلیت ذخیره همزمان و بازپخش تصاویر با وضوح تصویر نهایتا 8MP•     دارای یک رابط SATA با ظرفیت 8TB برای هر درایو هارددیسک
20٪

دستگاه ضبط کننده توربو اچ دی هایلوک DVR - 208 Q - F1

3,825,000 3,070,000 تومان
دستگاه ضبط کننده توربو اچ دی هایلوک DVR - 208 Q - F1    قابلیت اتصال به دوربین های Turbo HD، AHD، HDCVI و آنالوگ   انتقال تصاویر به دستگاه از طریق کابل COAXIAL   ضبط تصاویر با فرمت +264   حداکثر رزولوشن ۳ مگابایتی برای ضبط کانال اول    پخش تصاویر به صورت همزمان از HDMI / VGA تا وضوح تصویر ۱۹۲۰ × ۱۰۸۰    پشتیبانی از یک هارد تا ظرفیت ۶TB    پخش همزمان تصاویر ضبط شده
30٪

دستگاه ضبط کننده توربو اچ دی هایلوک DVR - 204 U - K1

3,390,000 2,399,000 تومان
دستگاه ضبط کننده توربو اچ دی هایلوک DVR - 204 U - K1    قابلیت اتصال به دوربین‌های H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264    تکنولوژی‌های رمزگذاری H.265+/H.265/H.264+/H.264 برای Main Stream و H.265/H.264 برای Sub-Stream دوربین‌های آنالوگ   دارای یک رابط SATA با ظرفیت 10TB برای هر درایو هارددیسک    قابلیت ذخیره همزمان و بازپخش تصاویر با وضوح تصویر 8MP    دارای دو رابط USB2
18٪

دستگاه ضبط کننده توربو اچ دی هایلوک DVR - 204 U - F1

2,930,000 2,430,000 تومان
دستگاه ضبط کننده توربو اچ دی هایلوک DVR - 204 U - F1    قابلیت اتصال به دوربین‌های آنالوگ، HDCVI، AHD، Turbo HD•   تکنولوژی‌های رمزگذاری H.265+/H.265/H.264+/H.264 برای Main Stream و H.265/H.264 برای Sub-Stream دوربین‌های آنالوگ   • انتقال در فواصل طولانی از طریق UTP و کابل کواکسیال   • قابلیت ذخیره همزمان و بازپخش تصاویر با وضوح تصویر نهایتا 8MP•     دارای یک رابط SATA با ظرفیت 8TB برای هر درایو هارددیسک
20٪

دستگاه ضبط کننده توربو اچ دی هایلوک DVR - 204 Q - K1

2,650,000 2,140,000 تومان
دستگاه ضبط کننده توربو اچ دی هایلوک DVR - 204 Q - K1    قابلیت اتصال به دوربین های Turbo HD، AHD، HDCVI و آنالوگ   انتقال تصاویر به دستگاه از طریق کابل COAXIAL   ضبط تصاویر با فرمت +264   حداکثر رزولوشن 4 مگابایتی     پخش تصاویر به صورت همزمان از HDMI / VGA تا وضوح تصویر ۱۹۲۰ × ۱۰۸۰    پشتیبانی از یک هارد تا ظرفیت ۶TB    پخش همزمان تصاویر ضبط شده
21٪

دستگاه ضبط کننده توربو اچ دی هایلوک DVR - 204 Q - F1

2,150,000 1,705,000 تومان
دستگاه ضبط کننده توربو اچ دی هایلوک DVR - 204 Q - F1    قابلیت اتصال به دوربین های Turbo HD، AHD، HDCVI و آنالوگ   انتقال تصاویر به دستگاه از طریق کابل COAXIAL   ضبط تصاویر با فرمت +264   حداکثر رزولوشن ۳ مگابایتی برای ضبط کانال اول    پخش تصاویر به صورت همزمان از HDMI / VGA تا وضوح تصویر ۱۹۲۰ × ۱۰۸۰    پشتیبانی از یک هارد تا ظرفیت ۶TB    پخش همزمان تصاویر ضبط شده
18٪

دستگاه ضبط کننده توربو اچ دی هایلوک DVR - 204 G - F1

1,790,000 1,480,000 تومان
دستگاه ضبط کننده توربو اچ دی هایلوک DVR - 204 G - F1    قابلیت اتصال به دوربین‌های Turbo HD، AHD، HDCVI و آنالوگ  انتقال تصاویر به دستگاه از طریق کابل COAXIAL   ضبط تصاویر با فرمت +264   پخش تصاویر به صورت همزمان از HDMI / VGA تا وضوح تصویر ۱۹۲۰ × ۱۰۸۰   پشتیبانی از یک هارد تا ظرفیت ۶TB   جستجوی هوشمند برای تصاویر ضبط شده
31٪

دستگاه ضبط کننده توربو اچ دی هایلوک DVR - 116 G - F1

3,830,000 2,659,000 تومان
دستگاه ضبط کننده توربو اچ دی هایلوک DVR - 116 G - F1    قابلیت اتصال به دوربین‌های Turbo HD، AHD، HDCVI و آنالوگ  انتقال تصاویر به دستگاه از طریق کابل COAXIAL   ضبط تصاویر با فرمت +264   پخش تصاویر به صورت همزمان از HDMI / VGA تا وضوح تصویر ۱۹۲۰ × ۱۰۸۰   پشتیبانی از یک هارد تا ظرفیت ۶TB   جستجوی هوشمند برای تصاویر ضبط شده

دسته‌بندی