sialkeg

رفع محدودیت سرویس انتقال تصویر هایک ویژن (P2P)

/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1-%D9%87%D8%A7%DB%8C%DA%A9%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%86

خوشبختانه با پیگیری های مستمر شرکت پارس ارتباط افزار و رایزنی های مداوم این شرکت، هم اکنون سرویس  انتقال تصویر محصولات هایکویژن بدون استفاده از IP STATIC برای کاربران داخل کشور بدون استفاده از VPN قابل دسترس می باشد.