ریست پسوورد

نرم افزار SADP

/sadp

نرم افزارSADP که توسط کمپانی هایک ویژن ارائه شده است رابطی جهت بازیابی پسوورد فراموش شده در محصولات هایلوک و هایک ویژن می باشد


نحوه ریست پسورد در دوربین مداربسته هایلوک

/reset-pass

توضیحات کامل در مورد ریست پسورد محصولات هایلوک و هایکویژن