همکاران گرامی جهت ریست پسورد دستگاه و دوربین مداربسته هایلوک می بایست اطلاعات زیر را ارسال نمایید.

1- عکس سریال محصول
2- نام و شماره مشتری
3- فایل XML که از نرم افزار SADP دریافت شده است.

نرم افزار SADP را از قسمت مرکز دانلود سایت دریافت نمایید.
موارد ذکر شده را به ادرس زیر ایمیل نمایید.

H-ZAND@DORSACO.NET

مراحل اجرا:
1- ابتدا از برچسب دستگاه یا دوربین مدارسته عکس بگیرید.
2- سپس از نرم افزار SADP قسمت FORGOT PASSWORD گزینه EXPORT را انتخاب و فاایل XML را دریافت نمایید.


3- فایل را به ادرس ایمیل ذکر شده ارسال کنید.

4- تا دریافت ایمیل فایل دوربین و دستگاه را خاموش نکنید.

5- فایل دریافتی از واحد فنی را در قسمت IMPORT FILE بارگذاری کرده و پسورد جدید را وارد کنید.