دوربین مخفی مدار بسته دوربینی است که برای ضبط اتفاقات محیط پیرامون خود بدون اطلاع افراد استفاده می شود.اصطلاح دوربین مداربسته جاسوسی Spy camera معمولاً وقتی مورد استفاده قرار می گیرد كه از آن سوء استفاده شود و به عنوان تهاجم به حریم شخصی افراد ویدیو ضبط شود.
اصطلاح دوربین مدار بسته امنیتی معمولاً برای ارائه توجیهی برای ضبط ناگهانی مورد استفاده قرار می گیرد و می تواند با دوربین مدار بسته متضاد باشد که قابل مشاهده است و گاهی اوقات با یک اخطار درباره حضور آن همراه است.

این دوربین مدار بسته ممکن است "پنهان" باشد زیرا برای سوژه فیلمبرداری قابل مشاهده نیست ، یا به عنوان شیء دیگری مبدل می شود. برای مثال ممکن است این دوربین ها برای افراد قابل مشاهده نباشد ، زیرا به یک لنز با فوکوس بلند مجهز است و در خارج از زاویه دید قرار دارد یا مثلاً در پشت یک ساعت رومیزی یا قاب عکس و... قرار دارد. دوربین های مدار بسته مخفی ممکن است برای نظارت در منازل استفاده شود و همچنین ممکن است از نظر تجاری یا صنعتی به عنوان دوربین های امنیتی استفاده شود. گسترش و هزینه های پایین دستگاه های ضبط ویدیویی منجر به افزایش استفاده از دوربین های مخفی برای نیاز به نظارت مشروع شده است.

استفاده از دوربین های مدار بسته مخفی بسته به صلاحدیدی که استفاده در آن صورت می گیرد ، باعث می شود تا به مسائل مربوط به حریم خصوصی شخصی منجر شود و ممکن است جنبه های قانونی نیز در نظر گرفته شود.
فروشگاه
تصاویر زیر چند نمونه از انواع مختلف دوربین های مداربسته مخفی(Hidden camera) می باشد.